Vaarwel miscommunicatie. Hallo werkgeluk!

Niet alleen doen werknemers vaker zittend hun werk, ze moeten ook hoog scoren op vaardigheden die machines niet kunnen overnemen. Denk aan het leiden van teams, communiceren met collega's en creatief denken. Bovendien moeten werknemers steeds vaker samenwerken in kleine multidisciplinaire en zelfsturende teams. Het is niet altijd makkelijk om de nieuwe manier van werken te omarmen. Van werknemers wordt namelijk een andere - actievere - houding gevraagd. Maar hoe stimuleer je onderling contact, vertrouwen, creativiteit en verbinding? Dat weten de dansprofessionals van Change Your Rhythm! 

Inspiratie: Sociaal welzijn

Gelukkige en betrokken werknemers zijn succesvoller en productiever! Daarom bevorderen wij met de pijler Inspiratie het sociale welzijn van teams en organisaties. Want goed contact met collega's bevordert het werkgeluk! Door samen te bewegen leren collega's elkaar op een nieuwe manier kennen en neemt het onderlinge vertrouwen toe. Naast verbondenheid en inclusiviteit, stimuleren wij zelfsturing en een hands-on mentaliteit. Wat beweegt jullie? Raak vertrouwd met 'doen is het nieuwe denken', de nieuwe manier van samenwerken. Vaarwel onzekerheid. Hallo werkgeluk! 


Voor ons is sociaal welzijn het verstaan van de lichaamstaal van je collega’s en open staan voor hun perspectief. Maak persoonlijk contact en geef samen jullie werkomgeving opnieuw vorm. Werkplezier staat voorop!
— Change Your Rhythm

Raak geïnspireerd met onze:

Workshops

Wil jij met jouw team inzoomen op een van de thema's van Inspiratie? Kies dan voor een workshop met als thema vertrouwen, inclusiviteit, of creativiteit. Met extra focus op de onderlinge non-verbale communicatie! 

Training

Maken jullie de overstap naar de nieuwe manier van werken en hebben jullie teams daarbij extra ondersteuning nodig? Kies dan voor de training voor werkgeluk van Change Your Rhythm! Met de training Inspiratie creëren wij de basisvoorwaarden voor succesvolle samenwerking: vertrouwen, inclusiviteit en verbondenheid. Hiermee dragen wij bij aan de wendbaarheid, slagvaardigheid en veerkracht van teams. 

Consultancy

Change Your Rhythm kijkt binnen de consultancytrajecten met de pijler Inspiratie naar wat er nog kan gebeuren binnen een organisatie op het gebied van sociaal welzijn & beweging. Wij bekijken hoe de huidige bedrijfscultuur wel of niet bijdraagt aan het stimuleren van meer beweging in de organisatie, of er sprake is van een veilige en vertrouwde omgeving en waar verandering op het gebied van beweging in de bedrijfscultuur kan ontstaan!