Energizers: Tijdverspilling of goede investering?

Onlangs was ik bij een landelijke conferentie over gezondheid waarbij de plenaire sessie bijna twee uur duurde - zonder beweegmoment! Zelden zijn energizers onderdeel van conferenties, laat staan een dagelijkse praktijk bij bedrijven. Werkgevers willen gezonde initiatieven wel faciliteren, maar durven deze niet te verplichten. Toch is dat nu juist wat gezondheidswetenschapper Toni Yancey, bedenker van Instant Recess, voorstelt. Volgens haar zijn energizers - en andere ‘push’ strategieen - de enige effectieve en rendabele investeringen die productiviteit verhogen en ziektekosten terugdringen. Hoe dat zit? Let’s find out!

Energizers

Energizers bestaan er in allerlei vormen: van ademhalingsoefeningen en stretchoefeningen tot spelletjes en teamopdrachten. De energizers die wij zelf inzetten zijn dansante beweegmomenten van 5-15 minuten. Oftewel, fysiek actieve pauzes die het zitgedrag onderbreken en de hartslag verhogen. Deze energizers zijn geïnspireerd op het Instant Recess model van de Amerikaanse volksgezondheidswetenschapper Toni Yancey.

Deze dansroutines van tien minuten zijn volgens haar dé oplossing in de strijd tegen sedentair gedrag en obesitas. In de Verenigde Staten beweegt namelijk 95% van de bevolking niet voldoende. Voor velen betekent een energizer van tien minuten per dag al een verbetering van 300%. In Nederland haalt weliswaar 55% de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, maar ook hier zouden energizers geen slechte investering zijn. Losstaand van het sporten, zitten Nederlanders namelijk gemiddeld 8,7 uur per dag - het meest van alle Europeanen!

If_the_bum_is_numb_1_1.jpg

Cultuurverandering

Het bijzondere aan Instant Recess is dat de energizers bedoeld zijn als verplicht beweegmoment, waar een hele schoolklas of afdeling op kantoor aan meedoet. Een energizer is daarom doorgaans een ‘push’-strategie. Dit in tegenstelling tot een ‘pull’-strategie, waarbij deelname vrijwillig is. Voorbeelden van bekende ‘pull’-strategieën zijn: sportruimtes en douches op locatie, korting op fitnessabonnementen, fietsenrekken, wandel- of hardloopgroepen en het verzoek de trap te nemen in plaats van de lift.

Ondanks dat het bewustzijn rondom sociale verantwoordelijkheid van organisaties voor de gezondheid van werknemers toeneemt, wordt beweging nog steeds gezien als iets wat mensen uiteindelijk zelf moeten initiëren. De meeste initiatieven die in Nederland tijdens vitaliteitsweken bij bedrijven en overheden op vrijwillige basis worden aangeboden, zijn dan ook ‘pull’-strategieën. Ondanks dat deze initiatieven weliswaar uitdragen dat de werkgever gezondheid van werknemers wil stimuleren, hebben ze vaak niet het gewenste effect. ‘Pull’-strategieën zorgen er voornamelijk voor dat mensen die toch al actief en gezond zijn onder werktijd gaan sporten in plaats van in hun vrije tijd. Dit levert de werkgever - behalve een positief imago - weinig op.

Het voordeel van ‘push’-strategieën is dat er een cultuurverandering binnen de organisatie plaatsvindt waardoor iedereen in beweging komt. Dus ook de mensen die doorgaans niet sporten en in hun pauzes Facebook checken, in plaats van een blokje omlopen. Dat zijn nu juist de mensen bij wie het ziekteverzuim wegens een ongezonde leefstijl en fysieke klachten hoog is. Oftewel, door hen in beweging te krijgen valt er wèl een significante verbetering te behalen - ook voor de ‘bottom line’ van het bedrijf.

Evidence based

Onderzoek naar hoe je mensen zover krijgt dat ze gaan sporten en in beweging komen, staat nog in de kinderschoenen. Bovendien wordt er zelden onderzoek gedaan naar het effect van initiatieven die de vitaliteit van het personeel moeten verhogen, omdat de bedrijven zelf niet voor de onderzoekskosten op willen draaien. Daardoor zijn er weinig op 'evidence based' interventies. Gelukkig is Instant Recess® dat wel!

Toni Yancey heeft in de meer dan twintig jaar dat ze bezig is met de ontwikkeling van Instant Recess vele subsidies ontvangen om te onderzoeken hoe je inactieve mensen het beste in beweging kan krijgen en welke resultaten te behalen zijn met dansante energizers. Hieruit blijkt dat energizers wèl tot een verhoging van de productiviteit en een daling van de ziektekosten leidt. 

Het implementeren van Instant Recess bij scholen, kerkgemeenschappen, sportwedstrijden en bedrijven heeft op de korte termijn geleid tot:

 • gewichtsafname;
 • lagere bloeddruk;
 • betere concentratie;
 • verhoogde academische prestaties;
 • hogere productiviteit;
 • minder presenteïsme;
 • minder fysieke klachten;
 • afname sedentair gedrag;
 • voorkeur voor gezonde voeding;
 • meer zelfvertrouwen;
 • vermindering van depressieve gevoelens;
 • meer sociaal contact met collega's.

Heb jij ook behoefte aan meer energie? De dansprofessionals van Change Your Rhythm brengen jullie graag in beweging!

 

Verhoogde productiviteit

Een van de meest gehoorde argumenten om geen extra tijd vrij te maken voor energizers is dat het de productiviteit zou schaden, maar uit onderzoek blijkt dat het inbouwen van extra mini-pauzes juist leidt tot een verhoging van de productiviteit. Bij onderzoek bij de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, besloten ze om vier keer vijf minuten extra pauze te geven (bovenop de twee keer 15 min) om te stretchen en te wandelen. Deze werknemers typten sneller (250 toetsen meer per uur) en produceerden evenveel documenten op een dag als de controlegroep, ook al werkten ze in totaal 20 minuten minder. Hun productiviteit was dus hoger! Bovendien had deze groep ook minder last van fysieke klachten en vermoeide ogen.

Minder fysieke klachten

Bij de fabriek van L.L. Bean in de Amerikaanse staat Maine, wordt de lopende band al meer dan twintig jaar drie keer per dag voor vijf minuten stilgezet. Deze pauzes worden gebruikt voor stretchoefeningen. Niet alleen de productiviteit stijgt hierdoor (de output van de werknemers is hoger met de pauzes dan zonder), het aantal blessures is gedaald van 14 per jaar naar 0, na de eerste drie jaar van energizers. Omdat de pauzes zo succesvol bleken, worden ze nu ieder uur toegepast! Bij Replacements, een ander bedrijf dat ook ieder uur tijd vrijmaakt voor stretchpauzes, zijn de fysieke klachten van de werknemers en de ziektekosten van het bedrijf significant gedaald. Behalve dat de werknemers de energizers als ontspannend en energiegevend ervaren, geven ze aan dat het ook bijdraagt aan het sociale contact met collega’s.

Meer werkplezier

Het krijgen van sociale steun is wat de meeste mensen nodig hebben om in beweging te komen en gezondere keuzes te maken. Dat verklaart het succes van energizers! Dansen draagt immers bij aan sociale binding. Bovendien valt het meer op als je niét mee doet, dan wanneer je je vol overgave in de energizer stort. Met name wanneer de energizers geleid worden door collega’s dragen deze minipauzes bij aan teambuilding en werkplezier. Dit blijkt onder andere uit onderzoek naar Booster Breaks, een spin-off van Instant Recess gericht op kantoorpersoneel. 

Meer energie

Ok. Dit is een beetje een voor de hand liggend, maar van dansen krijg je meer energie! Benieuwd naar het effect van energizers, hebben we onlangs zelf een kleinschalig onderzoek gedaan. Van 19 tot en met 23 februari waren we iedere dag aanwezig op het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht. Daar brachten we de werknemers van maar liefst 17 verschillende afdelingen dagelijks in beweging met een energizer. Dat betekende in totaal meer dan 368 dansjes! Voor en na de energizers vroegen we ambtenaren om aan te geven, op een schaal van 1-10, hoe energiek zij zich op dat moment voelden. Voor de energizers was dat gemiddeld een 6,37 en na de energizers gemiddeld een 8,28. Oftewel, onze energizers zorgden voor een stijging van bijna twee punten! Het meest enthousiast ben ik zelf echter over een klein clubje mensen die van een 4 naar een 8 gingen. Wat drie minuten dansen wel niet kan doen! :)

Jacqueline en Sjoerd geven een week lang energizers bij de Gemeente Utrecht en worden daar heel blij van! 

Jacqueline en Sjoerd geven een week lang energizers bij de Gemeente Utrecht en worden daar heel blij van! 

Dance the talk!

Toni Yancey beargumenteert in haar boek dan ook dat de huidige interventies die uitgaan van individuele motivatie en zelfregulering zelden werken. Ze pleit daarom voor gedragsverandering door aanpassingen in de fysieke kantooromgeving en bedrijfscultuur. Leidinggevenden zijn hierbij als rolmodel erg belangrijk, maar ook het inzetten van dagelijkse energizers en andere ‘push’ strategieën als ‘walking meetings’. Als bedrijf gezonder worden, dan doe je door samen in beweging te komen!

En dat is hard nodig ook, vooral met blik op de toekomst! Want beweegmomenten hebben niet alleen op de korte termijn een positieve invloed op de gezondheid en productiviteit. Beweging staat ook bekend als een van de weinige preventieve maatregelen die het risico op Alzheimer, diabetes type 2 en obesitas verlagen. Ook andere lange termijn-gevolgen van sedentair gedrag als hart- en vaatziekten, depressie en vroegtijdig overlijden zijn gebaat bij extra dagelijkse beweging.

Sta daarom nu op, zet een leuk muziekje op en vraag je collega ten dans! ‘Let’s dance the talk!’ Maar vooral… Organiseer jij een teammeeting, studiemiddag of conferentie? Maak energizers dan een vast onderdeel van het programma! Hopelijk zijn vermoeiende plenaire sessies dan onderdeel van het verleden en gaan we voortaan aan het einde van de werkdag met lichte tred naar huis. :)

Zelf ervaren wat dans voor jouw organisatie kan betekenen? Kom dan naar de conferentie Dance@Work op 17 mei in Utrecht!