Leidinggevenden die het goede voorbeeld geven. Dat brengt Young Professionals in beweging!

Young Professionals zitten (te) veel gedurende hun werkdag, vooral wanneer hun werkgevers beweging op het werk niet stimuleren. Dat bleek dit voorjaar uit mijn gesprekken met tien Young Professionals waar vragen over hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn de boventoon voerden. Ik vroeg hen hoeveel ze op een gemiddelde werkdag zitten en of beweging op hun werk gestimuleerd word. Op deze laatste vraag was het antwoordt schrikbarend vaak “Nee!”. Er wordt voldaan aan de randvoorwaarden, maar welzijn door beweging is bij de meeste bedrijven geen onderdeel van de bedrijfscultuur. Gelukkig zijn er ook bedrijven die wél het goede voorbeeld geven. Lees verder om erachter te komen hoe zijhet aanpakken én wat jij kan doen om bij te dragen aan het welzijn van je team!

Zitgedrag Young Professionals

Uit de cijfers omtrent zitgedrag van de Leefstijlmonitor 2015 blijkt dat mensen van 20-35 jaar op een gemiddelde werkdag zo’n 10,1 uur zitten. Hoogopgeleiden zitten het meest. Dit beeld van slimme langzitters werd dit voorjaar bevestigd tijdens mijn gesprekken met Young Professionals over hun zitgedrag. De antwoorden op mijn vragen -  “Hoeveel beweeg je per dag en hoeveel uur zit je op een gemiddelde werkdag?” - lagen in de lijn der verwachting, maar waren daarom niet minder schokkend.

De Young Professionals gaven aan op het werk in het gunstigste geval minimaal 6 uur te zitten en in het meest schrijnende geval 9 uur. Let op: Bij dit getal zijn de zit-uren in de auto en thuis na het werk nog niet meegenomen! Zo kom je al snel aan 10 of meer uren zitten per dag, het (zorgwekkende) gemiddelde voor Nederlandse werknemers. Houd hierbij in je achterhoofd dat bij zo’n 11 uur zitten per dag je 40% meer kans hebt op vroegtijdig overlijden (dan mensen die 4 uur zitten) en je begrijpt waarom wij ons zorgen maken over het welzijn van de Young Professionals! Om nog maar niet te beginnen over wat langdurig zitten doet met je gemoedstoestand en concentratievermogen...

Bewegen is taboe

Het probleem? De meeste bedrijven stimuleren bewegen op het werk niet actief. De meeste werkgevers van de ondervraagden organiseren hooguit eens per jaar een sportdag met vrijwillige deelname. Maar sporten en dagelijkse beweging zijn twee verschillende dingen! Daarnaast heeft sport een positief imago en bewegen op kantoor een slechte. Dat is jammer, want juist beweging is de oplossing voor langdurig zitten, een van de grootste arbeidsrisico's van de 21ste eeuw. 

Werkgevers die net iets meer bieden “voldoen aan de randvoorwaarden”, zoals één Young Professional het verwoordde, door sta-bureaus, deskbikes en wiebelstoelen aan de schaffen. Maar deze worden veelal niet gebruikt en niet preventief ingezet, “want sta-bureaus zijn voor mensen met rugklachten”. Beweegmomenten worden niet tot weinig gestimuleerd.

 Uit het boek:  Instant Recess  van Toni Yancey.

Uit het boek: Instant Recess van Toni Yancey.

Eén YP vertelde mij dat bij haar op het werk de lunch al werkend achter de computer opgegeten wordt. Zij zit op het werk alleen al gemiddeld 9 uur, het meest van alle YP’s die ik gesproken heb, en voelt zich aan het einde van de werkdag volledig gesloopt. Gelukkig is de lunchwandeling bij Young Professionals wel steeds meer in populariteit aan het stijgen. Al kan het natuurlijk altijd beter...

Dynamische bedrijfscultuur

Maar... er is ook hoop! De Young Professional die het minst zit (7,5 uur per doordeweekse dag) riep het hardst dat hij “te veel!” zit. Volgens hem wordt bewegen “een beetje” gestimuleerd: Zijn werkgever biedt een riant persoonsgebonden duurzame inzetbaarheidsbudget voor sport en sauna; twee keer per week worden er bootcamplessen op het bedrijventerrein gegeven; er zijn gemeenschappelijke fietsen én in de kantoortuin staan deskbikes en sta-bureaus die de werknemers ook daadwerkelijk gebruiken.

Dit voorbeeld laat zien dat een dynamische bedrijfscultuur bewustwording en gezond gedrag stimuleert. Het kan dus wel! Wat zijn andere goede voorbeelden van ‘best practices’ van workplace wellness? Wat bevordert het welzijn van werknemers?

Goed voorbeeld doet volgen

Volgens het onderzoeksrapport From Evidence to Practice: Workplace Wellness that Works - en uit mijn eigen onderzoek en ervaring blijkt - dat leidinggevenden een grote voorbeeldrol hebben: “The strongest workplace wellness programs are building a culture of health that interweaves individual health needs with the overall company goals and are backed by senior leadership.” CEO’s, managers en andere leidinggevenden moeten dus niet alleen zeggen dat meer beweging belangrijk is voor de gezondheid, maar ook meedoen aan de vitaliteits- of wellness- programma's die een bedrijf opzet. Oftewel, ‘They need to walk the talk!’

Andere tips die de schrijvers van dit rapport geven zijn:

  • Neem de gezondheid en het welzijn van je werknemers op in de missie van het bedrijf. Bijvoorbeeld: Is duurzaamheid een aspect van jullie dienst of product? Denk dan ook aan de duurzame inzetbaarheid van jour personeel! Zo werk je toe naar een dynamische bedrijfscultuur.

  • Betrek de de werknemers in het opzetten van het wellness programma. Vraag hen waar ze behoefte aan hebben of geef ze budget om eigen initiatieven op te zetten. Misschien willen ze helemaal geen mindfulness, maar bootcamplessen, of een lunchdisco!

  • Laat je personeel via meerdere kanalen weten wat er allemaal mogelijk is binnen jullie organisatie - en van welke mogelijkheden jij gebruik maakt. Op deze manier laat je zien dat je waarde hecht aan het welzijn van jouw team!

  • Beloon deelname aan welzijnsinitiatieven niet met geld (extrinsieke motivatie) maar zorg dat de initiatieven bijdragen aan de sociale cohesie tussen collega’s (intrinsieke motivatie). Zo draag je tegelijkertijd bij aan de gezondheid van je team én stimuleer je teamspirit!

Welke beweegmomenten neem jij?!

Toch vallen al deze initiatieven om als leidinggevenden niet actief meedoen. Vandaar de hamvraag… Geef jij het goede voorbeeld? Welke beweegmomenten neem jij op een dag? Neem je de trap? Ga je op walking meeting met je collega? Of vergaderen jullie staand? Fiets je naar het werk? Of beginnen jullie de dag met een dansfeest of yogales?

 Uit het boek: Instant Recess van Toni Yancey.

Uit het boek: Instant Recess van Toni Yancey.

Als wij op kantoor werken maken we regelmatig een korte wandeling en met mooi weer werken we buiten op het terras of in een park. Als dansers kunnen we namelijk maar moeilijk stilzitten, dus zoeken we werkplekken op die voldoende bewegingsmogelijkheden bieden. Ook doen we graag een dansje, zeker als we thuis werken. Thuis wisselen we het zitten ook af met kleine huishoudelijke klusjes. Zo is aan het eind van de dag zowel het huishouden als het computerwerk voltooid en houden we voldoende energie over voor sport, hobby's of vrienden!

Een dynamische bedrijfscultuur is ontzettend belangrijk voor het creëren van bewustwording omtrent zitgedrag en het stimuleren van beweging. Wil jij ook een dynamische bedrijfscultuur creëren maar zoek je nog wat inspiratie? Kijk dan eens naar ons aanbod van energizers, workshops en trainingen en bevorder samen met ons het welzijn van jouw team!