Vaarwel werkstress. Hallo persoonlijk leiderschap!

Als we achter de computer zitten, hebben we vaak een voorovergebogen houding. Dit heeft niet alleen fysieke consequenties, gesloten lichaamstaal zorgt er ook voor dat we minder assertief zijn, ons minder goed kunnen concentreren en aan ons eigen kunnen gaan twijfelen. Langdurig zitten heeft dus ook een negatieve impact op het mentale welzijn van werknemers - iets waar veel mensen niet bewust van zijn. Daar kunnen wij bij helpen!

Bewustwording: Mentaal welzijn

Change Your Rhythm laat met de pijler Bewustwording organisaties inzien dat weinig fysieke beweging ervoor zorgt dat mensen ook mentaal niet meer in beweging te krijgen zijn. Wij gaan dit tegen door het werkritme van werknemers te optimaliseren zodat zij topprestatie kunnen leveren. Dit doen we door aan de slag te gaan met te gaan met lichaamshouding, persoonlijk leiderschap en non-verbale communicatie. Want als je eenmaal weet wat jouw ideale werkritme is, moet je ook leren je grenzen en wensen helder te communiceren!


Onder mentaal welzijn verstaan wij de bewustwording en realisatie van jouw optimale werkritme, én het effectief kunnen communiceren van jouw grenzen en wensen met heldere lichaamstaal.
— Change Your Rhythm